4 red circles – Alex Dram

 

Haiz, cứ gọi là đẹp. Mất cân bằng nhưng mà lại khiến chủ thể nổi bật hơn hẳn, dù là không muốn lao vào bức ảnh làm chi cả.