Let It Go – Frozen OST cover by Dia

Dia không cố gắng hát lại bài này theo cách của cô, cô chỉ hát lại bài này bằng chất giọng khoẻ và trong trẻo của mình mà thôi. Vì vậy (theo tui) không thể nói đây là bản “Let It Go” của Dia! Nhưng ai cần? Chẳng phải chúng ta chỉ muốn nghe nhạc hay sao? Vậy thì nghe thôi! <3