Những chuyện vui khi học tiếng Tây Ban Nha

Lý do để học tiếng Tây Bán Nhà thì cũng đơn giản :

  • Bởi vì học tiếng Anh đã quá ẹ và lúc nào cũng tự đổ lỗi cho việc lúc bắt đầu học đã tiếp cận sai (do cô giáo chuyển từ tiếng Nga qua) nên cần phải học thêm một thứ tiếng nữa để đảm bảo là việc đổ lỗi đó là đúng (nếu không học được thì chứng tỏ mình ngu)
  • Lựa chọn ngôn ngữ để có thể đi du lịch được <- mức độ phổ biến. Ngoài tiếng Anh thì sẽ nên học thêm tiếng Trung hoặc tiếng Tây Ban Nha, quyết định học tiếng TBN không phải vì ghét Trung Quốc mà là vì nó cùng hệ Latin, không phải học đọc viết mệt mỏi quá mức

Sau khi học thì bắt đầu thấy có cảm tình vì hai lý do :

  1. Chỉ có đúng 5 nguyên âm (a-a,e-ê,o-ô,u-u,i-i), không có bất quy tắc không có gì hết, viết sao đọc vậy, quá sướng.
  2. Có mấy cái âm bọn Anh rất khó đọc nhưng VN lại có nên đọc rất ngon, ví dụ như là âm kh (khô khan) trong hijo (con trai – nôm na sẽ đọc là i-khồ), hay là nh (nhung nhớ) trong el sueño (giấc mở – nôm na sẽ đọc là suê-nhô)

Và đây thì là mấy thứ vui vui cứ note ra và update dần dần, để sau 1 năm học sẽ kiểm chứng lại xem sao:

  • Tình hình trọng nam khinh nữ thì đừng hỏi, chỉ cần có một nhóm bạn có 100 em gái, 1 em trai thì vẫn sẽ chia giống đực (vosotros), chỉ khi nào cả 101 em đều là gái mới chia giống cái (vosotras)
  • Có hai động từ thay cho động từ to be, một chỉ tính chất vĩnh viễn (ví dụ quê ở đâu), một chỉ tính chất tạm thời (ví dụ tôi đang vui, tôi đang buồn). Tình trạng hôn nhân được xếp vào dạng tính chất tạm thời.
  • Bao cao su được gọi là el preservatio – khu bảo tồn sperm?
  • El compromiso = commitment. Muốn commit thì phải compromise?
  • luz = light, dar = give nhưng mà “dar a luz” = to give birth