nay trong nhau lòng vẫn thấy cô đơn …

Sến sang, sến đỉnh ^^ Người viết nhạc hay mà người hát giọng cũng đỉnh.