Không, mình không muốn gặp Doraemon

1. Ai mà không muốn gặp Doraemon? Mình ốm mà cũng lết xác đi xem Doraemon nữa là. Doraemon có đủ các loại công nghệ từ tương lai, muốn gì có đó, thay đổi quá khứ, tương lai, thậm chí là lấy người mình yêu khỏi tay người khác (như là trường hợp Xu-ka với Đê-khi chả hạn) cũng được.

Vậy mà, chính là Nobita nói câu đó, nói Không, mình không muốn gặp Doraemon.

2.Cảnh ấn tượng nhất trong phim không phải là mấy cảnh xúc động giữa Doraemon và Nobita mà là cảnh khi Nobita lớn nói với Nobita bé câu này. Nobita lớn nói Doraemon là một phần của quá khứ (của Nobita lớn) và là một phần hiện tại của Nobita bé. “Doraemon là của cậu, Nobita bé”. Và, đã là một phần của quá khứ thì không cần phải gặp lại.

3.Ai nói Nobita yếu đuối hay khóc nhè? Nobita lớn nói một câu siêu “phũ”, nhưng mà đúng lắm đó. Chả phải Phật cứ dạy là sống cho hiện tại đó hay sao? Là sống phải biết vứt bỏ quá khứ, là phải biết vứt bỏ cả những thứ đã từng rất tốt đẹp trong quá khứ hay sao?

4.Nói về sáng tạo, mình từng khuyên một em gái đồng nghiệp là em phải biết phủ nhận bản thân mình (điều mà ngay cả mình chật vật lắm thi thoảng cũng mới làm được.) Là liên tục làm mới, liên tục đừng bấu víu, đừng ăn mày quá khứ.

Vậy ai, cả tháng nay cứ chăm chăm ăn mày quá khứ? Hả mình?

ef8c337d0b72c5ef3cb4002f040aca43