Holi 2014 – lễ hội của người Hindu

Lễ hội hàng năm của người Hindu được tổ chức khắp nơi tại Ấn Độ. Ý nghĩa lễ hội là để chào mừng mùa xuân với đủ loại sắc màu trong cuộc sống. Người tham gia sẽ xuống đường, ném vào nhau bột màu càng nhiều càng tốt. Các tu sĩ cũng sẽ thảy bột màu vào những người đang cầu nguyện tại các đền thờ khắp nơi ở Ấn Độ.

Túm lại, nó là một lễ hội mà mình sẽ cố tham gia một lần nào đó trong đời.

Nguồn ảnh : TheDailyBeast.