Xin chào ông chủ

Tại bài “Sài Gòn đẹp lắm” nên lại nhớ ra phim này, share lại ở đây để dành cho bạn nào chưa xem.

Chưa xem thì rất rất nên xem. Phim hoạt hình của đạo diễn người Pháp, search “Xin chào ông chủ” là ra đủ thông tin, nhưng tốt nhất xem xong rồi hãy search gì thì search.

Mình chỉ nhớ là mình đã ngơ ngẩn hồi lâu sau khi xem xong phim này.