Urna Chahar Tugchi – Hodoo

Được Vân tặng cho đĩa này khi quay trở lại HN sau 1 năm ở SG. Rồi hôm đó đã nghe luôn khi đang ngồi ở Tadioto. Nghĩ rằng bọn Nhân Mã và những đứa thích xê dịch (Nomad) sẽ thích cô ấy. Nhạc Mông Cổ, chẳng cần hiểu là hát gì nhưng cũng đủ thấy là giọng quá tình cảm. Nhắm mắt lại sẽ thấy cả thảo nguyên.

Urna Chahar-Tugchi on dry earth 3 (The Two Horses of Genghis Khan) Photo by Kerstin Stelter

Thêm quả playlist này thì có thể repeat cả buổi làm việc được.