A Song For a Lover Of Long Ago

Biết đến Bon Iver lần đầu tiên là khi đi search các bản thu khác nhau của “I can’t make you love me”, đến khi nghe mấy chú này hát thì thấy version của Adele quá bình thường, kiểu ám ảnh hay nói văn ra là lay động tâm can hơn nhiều…

Rồi đi mò xem tiểu sử của Bon Iver, biết đến câu chuyện của Justin Vermon, câu chuyện về sự ra đời của For Emma, Forever ago. Justin thực sự đã trải nghiệm đến tận cùng của nỗi đau, của sự cô độc và tuyệt vọng khi sự nghiệp tan vỡ – chia tay bạn gái- phá sản vì đỏ đen & trong người thì mắc bệnh truyền nhiễm. Hẳn vì thế mà Justin hát về nỗi đau, về sự cô độc, về niềm khao khát nghe lúc nào cũng ám ảnh, cũng chất chứa………….!!!