Sài Gòn đẹp lắm – Yip Lai yee

Bài này nghe lâu rồi, hôm nay tình cờ nhớ ra nghe lại. Thời tiết Sài Gòn hôm nay âm âm u u rất chuẩn để nghe bài này.