Parisienne Walkways – Gary Moore

Anh ấy thật 5*, anh ấy thật bá đạo. Cái nốt dài bất tận của anh ấy cứ như đại lộ của Paris (mà mình chưa bao giờ tới được). Một nốt dài cô đơn khi thời gian ngưng lại, lolz!