Leica, various lenses – sean copeland

Ngày bé, cửa sổ không có chấn song, thằng cháu trèo lên ngồi vắt vẻo (ở tầng 3) nhìn xuống sân giặt thấy đời vui phơi phới, bà nội sợ chết khiếp :)) Sau đó thì chấn song các loại. Thế nên nhìn thấy ảnh này rất đồng cảm, fav ngay. Còn thực ra khỏi cần khen vì nó tương phản rất đẹp rồi.