Carnival of Rust – Poets of the Fall

Bài này mà nghe trong lúc buồn thì chỉ có nước… khốn nạn thêm. May mà mình đang vui. Hehe.

Come feed the rain
Cos I’m thirsty for your love dancing underneath the skies of lust
Yeah feed the rain
Cos without your love my life ain’t nothing but this carnival of rust

Thích cái khoảnh khắc “feed the rain” ấy 😀